Open’er – publika

o48o43o38o36o35o14o21o26o28o90o87o64o54o59o22o51o29