Coma w CSG

Coma idzie na pierwszy rzut, bo lubię ją najmniej… i zdecydowanie najgorszej się na niej fociło.Reklamy