20 Lecie TOTART’u

20 Lecie TOTART'u

 

Grupa poetycka "ZLALI MI SIĘ DO ŚRODKA'' wystapi w składzie: Lopez Mausere aka Wojciech Stamm, Paweł Paulus Mazur, Darek Brzóska Brzóskiewicz, Paweł Konjo Konnak, Krzysztof Siemak, Robert Brynia Bryński, Maciej Wit Ruciński (dodaje do biletów swój najnowszy tomik poezji), Piotr Łata Łatyszew, Antoni Kozłowski, Kuziala Zemon, Brad Albert, David King Król.

Na żywo zaprezentuje się pierwszy raz po 19-tu!!! latach od pierwszego koncertu formacja dźwiękowa "KOŚCIOTRUP' '(Robert Jurkowski
i Paweł Paulus Mazur). Wystapi również z piosenkami Leszek Czachu Obara.

Po prezentacjach TOTART-u wystąpi na AFTER POST ACID & ELECTRO
PARTY – ULTRA ACID DJ KURWA MAĆ MC PAULUS oraz PGR ART
ELECTRO SYSTEM (DECAY, MIKI, SYL).

Ponadto prezentacje wideo z akcji i koncertów TOTART-u. Wystawa: plakaty, wydawnictwa, grafiki i broszury członków TOTART-u.

Formacja artystyczna TOTART zawiązała się 23.04.1986 roku podczas swej pierwszej prezentacji na Uniwersytecie GDAŃSKIM.
Grupa artystyczna TOTART jest jedną z najważniejszych formacji artystycznych w Polsce XX-wieku według Encyklopedii Britannica oraz wielu opiniotwórczych środowisk artystycznych współczesnej Europy.
Formacja skupiająca: grafików, poetów,malarzy,muzyków,fotografików czy performerów dała setki ujawnień twórczych na terenie całego kraju a także podczas tzw. akcji berlińskich.
Formację TOTART zakładali: Zbigniew Sajnóg, Paweł Konjo Konnak, Paweł Paulus Mazur, Mariola Białołęcka, Iwona Bender, Artur Kudłaty Kozdrowski. Później do formacji dołączyli: Lopez Mausere, Tymon Tymański, Darek Brzóska Brzóskiewicz czy grupa YO ALS JETZ (Rusciński, Kabala, Awsiej) i wielu wielu innych.
Ówcześnie obok działań zaprzyjaźnionych POLSKICH trustów artystycznych takich jak Łódź Kaliska czy Pomarańczowa Alternatywa –TOTART transmitował przejawy twórcze wszędzie gdzie istotnym było zapoznawanie odbiorców z twórczością (w czasach tzw.komuny): malarstwo, grafika, poezja, muzyka czy inne techniki artystyczne.
Cały czas powstaje internetowe kompendium działalności TOTART-u oraz jego udziałowców które w chwili obecnej zawiera się na ponad sześciuset stronach tzw.kalendarium.
Jak dotąd TOTART dorobił się około dziewięciu opracowań magisterskich na swój temat, aresztowań swych podmiotów przez reprezentantów ówczesnej władzy oraz niestety nieodebranych nagród z europejskich festiwali sztuki za granicami naszego kraju ze względu na blokowanie przyznania paszportów twórcom TOTART-u. Ponadto grupa poprzez uczestników których skupiała uczestniczyła w powstawaniu audycji telewizyjnych i radiowych w mediach publicznych po 1989 roku w liczbie ponad 700-set. Jest tak wiele pól aktywności formacji TOTART że nie sposób wymienić je tu wszystkie. Aktywność formacji w czasach największego dla jej udziałowców zagrożenia nie umniejszała się – tylko sprzyjała jak się okazało w staniu na straży wszelkich przejawów twórczych nie idących w parze z bałwochwalczym traktowaniem komunistycznej władzy.
Zatem to już DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI miesięcy naszej aktywności twórczej Serdecznie zapraszamy !!!

Więcej na stronie: http://www.kolonia-artystow.prv.pl
rezerwacje: pgr_art@op.pl
Bilety w cenie:do godziny 24:00 wstęp 5 zł z ulotką / 10 zł bez ulotki.Po godzinie 24:00 wstęp 20 zł

Reklamy